Загрузка...
1. Саддам Хусейн
2. Хусейн Саддам
3. Саддам Хуссейн
4. Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити Саддам
5. Хуссейн Саддам
6. Хусейн Саддам ат-Тикрити
7. Кусей Хусейн
8. Удей Хусейн
9. Тикрит
10. Аль-Ауджа
11. Саджида Тульфах
12. Саджида Тальфах
13. Рагад Саддам Хусейн
14. Рагад Хусейн
15. Хейраллах Тульфах
16. Забиба и царь
17. Ад-Даур
18. Саддам Хусейн (Южный парк)
19. Саддам Хуссейн (Южный парк)
20. Трибунал над Саддамом Хусейном
21. Романы Саддама Хусейна
22. Уходи проклятый
23. Али Хусейн
24. Аббас Халаф